Video tọa đàm "Giải pháp tín dụng và nguồn tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA"

Ngày 22/11/2023, Tạp chí Công Thương tổ chức Tọa đàm “Giải pháp tín dụng và nguồn tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA”. TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tham dự cùng các chuyên gia, nhà quản lý và có những chia sẻ liên quan tới nguồn tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trang tin điện tử VNBA xin đăng lại toàn bộ cuộc tọa đàm này.

Video khác