Vai trò của chữ ký số cá nhân trong các giao dịch thanh toán điện tử

Sáng ngày 17/10/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng một số cơ quan ban ngành tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Vai trò của chữ ký cá nhân trong các giao dịch thanh toán điện tử”.
VNBA News

Video khác