15 ngân hàng hội viên vào Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023

Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố bảng xếp hạng TOP 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023 (VIX50), có 15 ngân hàng hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã lọt vào bảng này và đứng đầu bảng xếp hạng là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).
VNBA News

Video khác