Thứ hai, 11/12/2023
   

Cơ cấu tổ chức

Hiệp hội Ngân hàng hiện có 74 tổ chức hội viên, đại diện cho cộng đồng ngân hàng và các tổ chức có liên quan, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 9 hội viên liên kết, 2 hội viên danh dự.

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bao gồm:

Đại hội Hiệp hội

Hội đồng Hiệp hội

Thường trực Hiệp hội

Ban Kiểm tra Hiệp hội

Cơ quan Thường trực

+ Cơ quan Thường trực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gồm:

Văn phòng

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Ban Pháp luật và Nghiệp vụ

Ban Công tác hội viên

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Website (Trang tin điện tử)

Trung tâm Đào tạo

Ban Tài chính kế toán.

+ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có các đơn vị, tổ chức trực thuộc:

Ủy ban Chính sách

Ủy ban Công nghệ

Chi hội Thẻ Ngân hàng

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam

Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam

Câu lạc bộ Xử lý nợ

Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng.