Thứ hai, 20/05/2024
   

Thường trực Hiệp hội

Thường trực Hội đồng Hiệp hội bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. 

=====

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN

Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

 

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG TRẦN VĂN TẦN

Thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG PHẠM QUANG TÙNG

Ủy viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)