Thứ năm, 18/07/2024
   

Lịch sử phát triển

BỐI CẢNH RA ĐỜI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thành lập vào ngày 14/5/1994. Đây là một trong những hội nghề nghiệp ra đời sớm tại Việt Nam sau khi đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, cùng với sự chuyển đổi mạnh mẽ từ hệ thống ngân hàng “một cấp” sang hệ thống ngân hàng “hai cấp”, hình thành nên cộng đồng các ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường. Sự ra đời của Hiệp hội Ngân hàng đánh dấu bước phát triển, trưởng thành mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đây, các tổ chức tín dụng hội viên đã có một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của của mình, làm cầu nối giữa các hội viên với cơ quan nhà nước nhằm ổn định và phát triển an toàn, hiệu quả hệ thống, góp phần thực thi chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

quyetdinhthanhlap

bantrubi

Đoàn cán bộ Ban trù bị thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sang khảo sát Hiệp hội Ngân hàng Đức, tháng 7/1994 với sự tài trợ của dự án GTZ

daihoithanhlaphhnh

Đại hội thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tháng 8/1994

DẤU MỐC QUAN TRỌNG

Nhiệm kỳ I (1994 - 1998)

leramatnhiemky1

Các thành viên nhiệm kỳ I (1994 - 1999) tại lễ ra mắt Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ I

nguyenvande

ÔNG NGUYỄN VĂN DỄ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ I
(từ 1994 - tháng 1/1996)

ledaccu

ÔNG LÊ ĐẮC CÙ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ I
(từ 2/1996 - 1999)

duongxuanminh

ÔNG DƯƠNG XUÂN MINH
Phó chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ I
(1994 - 1999)

ngotuankiep

ÔNG NGÔ TUẤN KIỆP
Tổng thư ký nhiệm kỳ I
(1994 - 1999)

Ngày 23/8/1994 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chính thức ra mắt, với Hội đồng Hiệp hội 12 thành viên do ông Nguyễn Văn Dễ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (từ năm 1994 đến tháng 1/1996) và ông Lê Đắc Cù, (Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (từ tháng 2/1996 đến năm 1998) làm Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Dương Xuân Minh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương làm Phó chủ tịch. Tổng Thư ký Hiệp hội là ông Ngô Tuấn Kiệp.
Hiệp hội đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Tháng 9/1995, thành lập Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, cung cấp thông tin, lý luận, phổ cập kinh nghiệm trong và ngoài nước về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng; Câu lạc bộ các nhà doanh nghiệp ngân hàng (sau này gọi là Câu lạc bộ các nhà quản lý ngân hàng) với hình thức sinh hoạt bổ ích, hấp dẫn đối với các nhà quản lý ngân hàng trong nước và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 29/9/1995, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chính thức gia nhập là thành viên thứ 7 của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN.

Tháng 12/1995, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chuyển trụ sở đầu tiên tại 15 La Thành, Hà Nội về 193 Bà Triệu, quận Hai bà Trưng, Hà Nội.

Tháng 8/1996, ra mắt Hội các ngân hàng thanh toán thẻ Việt Nam, nay là Chi hội Thẻ ngân hàng Việt Nam 15/8/1996).

Tháng 4/1997, Câu lạc bộ các nhà giao dịch hối đoái chính thức ra mắt hoạt động với 93 thành viên, từ 25 ngân hàng hội viên, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với mục đích nâng cao trình độ nghề nghiệp, tạo mối quan hệ của các nhà giao dịch hối đoái.

NHIỆM KỲ II (1999 - 2003)

cacthanhviennhiemky2

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II

trinhngocho

ÔNG TRỊNH NGỌC HỒ
Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

duongxuanminh

ÔNG DƯƠNG XUÂN MINH
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

nguyenngocoanh

ÔNG NGUYỄN NGỌC OÁNH
Tổng thư ký 
Nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

Hiệp hội Ngân hàng hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng Hiệp hội gồm 10 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội là ông Trịnh Ngọc Hồ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Phó Chủ tịch là ông Dương Xuân Minh, Tổng Giám đốc NHTMCP Sài Gòn Công Thương; ông Nguyễn Ngọc Oánh làm Tổng Thư ký.

Lần đầu tiên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 30 và Đại hội Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 13 (tại Hà Nội từ ngày 9-11/11/2000) với chủ đề “Hợp tác phát triển các ngân hàng ASEAN hướng tới thiên niên kỷ mới: Những thách thức và cơ hội”.

NHIỆM KỲ III (2003 - 2007)

nhiemky3

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy (thứ 8 từ trái sang) chụp ảnh ký niệm cùng các thành viên HĐHH nhiệm kỳ II và III tại đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ III (2003 - 2007) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/8/2003

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III

levanso

ÔNG LÊ VĂN SỞ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ III
(từ 2003 đến tháng 1/2007)

dotatngoc

ÔNG ĐỖ TẤT NGỌC
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ III

duongxuanminh

ÔNG DƯƠNG XUÂN MINH
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

phamhuyhung

ÔNG PHẠM HUY HÙNG
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

nguyentrongnghia

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Tổng thư ký 
nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

nguyenducquang

ÔNG NGUYỄN ĐỨC QUANG
Phó Tổng thư ký nhiệm kỳ III
(từ tháng 7/2005 - tháng 5/2007)

Hiệp hội Ngân hàng hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng Hiệp hội do ông Lê Văn Sở, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (từ tháng 2003 đến tháng 1/2007) và ông Đỗ Tất Ngọc, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ tháng 01/2007 đén tháng 8/2007) làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch gồm có: ông Dương Xuân Minh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, ông Phạm Huy Hùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam; Tổng Thư ký Hiệp hội là ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hiệp hội Ngân hàng hướng trọng tâm vào tham gia góp ý, phản biện chính sách, pháp luật; mở rộng quan hệ hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN trong lĩnh vực đào tạo.

Tháng 11/2004, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm “Thị trường tài chính tiền tệ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (từ ngày 22-25/11/2004) để các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp cận công nghệ - sản phẩm mới phục vụ quá trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Tháng 5/2005, ra mắt Trung tâm Đào tạo góp phần thúc đẩy sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Lần đầu tiên phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tổ chức khóa học “Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế: Dịch vụ ngoại thương và chuyển tiền – thanh toán quốc tế” (ngày 18-19/7/2005), mở đầu thời kỳ tăng cường hợp tác quốc tế với hiệp hội ngân hàng khu vực về công tác đào tạo.

Tháng 1/2006, thành lập Trang tin điện tử có tên miền www.vnba.org.vn - Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Tháng 11/2007, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 37 (ngày 1-2/11/2007). Đây là lần thứ 2 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức sự kiện thường niên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN.

Tháng 11/2007, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Liên bang Nga đã ký kết biên bản hợp tác song phương.

Tháng 12/2007, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đồng tổ chức hội thảo “Tiến tới hoàn thiện Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng”.

NHIỆM KỲ IV (2007 - 2011)

nhiemky4

Các thành viên HĐHH nhiệm kỳ III và IV chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cơ quan Thường trực HHNH

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV

phamhuyhung

ÔNG PHẠM HUY HÙNG
Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

phovanthanh

ÔNG PHÓ VĂN THÀNH
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

nguyenhoabinh

ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

duongthuhuong

BÀ DƯƠNG THU HƯƠNG
Tổng Thư ký HHNH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

Hiệp hội Ngân hàng hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng Hiệp hội do ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm có: ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ông Phó Văn Thành Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Thư ký là bà Dương Thu Hương.

Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận bảo vệ quyền, lợi ích của hội viện, tham gia góp ý, phản biện, xây dựng chính sách, pháp luật về ngân hàng, củng cố quan hệ, hợp tác quốc tế.

Tháng 3/2008, Tạp chí The Asian Banker phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ngân hàng châu Á (tại Hà Nội từ ngày 17-19/3/2008).

Lần đầu tiên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (nhiệm kỳ 2010-2011). Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng ASEAN chủ trì Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 40 và Đại hội Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 18 (diễn ra tại Bali, Indonesia ngày 10-12/11/2010).

Tháng 8/2009, tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước trao tặng.

NHIỆM KỲ V (2011 - 2015)

nhiemky5

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ V

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ V

nguyenhoabinh

ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH
Chủ tịch HĐHH

Nhiệm kỳ V (từ tháng 12/2011 - 10/2014)

nghiemxuanthanh

ÔNG NGHIÊM XUÂN THÀNH
Chủ tịch HĐHH

Nhiệm kỳ V (từ tháng 11/2014 - 2016)

nguyenhuytua

ÔNG NGUYỄN HUY TỰA
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ V (2011 - 2016)

nguyenvanloc

ÔNG NGUYỄN VĂN LỘC
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ V (2011 - 2016)

tranthihonghanh

BÀ TRẦN THỊ HỒNG HẠNH
Tổng Thư ký HHNH
Nhiệm kỳ V (2011 - 2016)


Tháng 12/2011, Đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2011-2015 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết – Hợp tác hướng tới phát triển bền vững”. Đại hội đã bầu Hội đồng Hiệp hội với 11 thành viên. Chủ tịch Hội đồng là ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Huy Tựa, Ủy viên HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Thư ký là bà Trần Thị Hồng Hạnh.

Hiệp hội Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham gia góp ý, xây dựng cơ chế chính sách.

Tháng 10/2012, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thành lập Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng với 35 thành viên tham gia. Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực vào việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách của Hiệp hội Ngân hàng.

Tháng 11/2015, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 32, Hiệp hội Ngân hàng châu Á (ABA) và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác (ngày 12/11/2015). Ông Daniel WU – Chủ tịch ABA, Chủ tịch Ngân hàng CTBC Đài Loan và ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ.

Tháng 10/2014, tại Lễ kỷ niệm 20 thành lập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (ngày 28/10/2014).

NHIỆM KỲ VI (2016 - 2020)

nhiemky6

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VI

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI

phanductu

ÔNG PHAN ĐỨC TÚ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ VI
(từ 2016 - 2020)

lecong

ÔNG LÊ CÔNG
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ VI (từ 2016 - 2020)

leductho

ÔNG LÊ ĐỨC THỌ
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VI (từ 2016 - 2020)

nguyentoanthang

ÔNG NGUYỄN TOÀN THẮNG
Tổng thư ký HHNH
Nhiệm kỳ VI (từ 2016 - 2020)

Tháng 6/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2019. Đại hội đã bầu Hội đồng Hiệp hội gồm 11 thành viên. Chủ tịch Hội đồng là ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Phó Chủ tịch gồm có: ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, ông Lê Công - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội. Tổng Thư ký Hiệp hội là ông Nguyễn Toàn Thắng.

Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền lợi, ích của các hội viên, tích cực tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển hội viên mới.

Tháng 10/2016, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thành lập 02 Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Hiệp hội là: Ủy ban Chính sách và Ủy ban Công nghệ có chức năng tư vấn cho Hội đồng Hiệp hội và Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề có tính chất chuyên sâu về cơ chế, chính sách liên quan hoạt động ngân hàng, về công nghệ ngân hàng nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Tháng 11/2016, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ký kết bản ghi nhớ với Hiệp hội Công nghiệp phần mềm Hàn Quốc (KOSA) ngày 9/11/2016. Hằng năm, hai bên tổ chức đều đặn 2 sự kiện: Hội thảo, triển lãm Korea ICT Day và Diễn đàn Ngân hàng Việt Nam – Hàn Quốc với các chủ đề cập nhật với tình hình thực tế.

Tháng 01/2017, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng đã thành lập thêm Ban Công tác hội viên nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, đầu mối liên hệ, theo dõi, nắm bắt tình hình, vận động, liên kết tổ chức hội viên, tăng cường gắn kết giữa Cơ quan Thường trực với các tổ chức hội viên và các nhiệm vụ khác… nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức hội viên.

Tháng 02/2017, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tiếp, làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Ngân hàng ASEAN đến thăm Cơ quan Thường trực do ông Paul C.G. Gwee - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng ASEAN làm Trưởng Đoàn.

Tháng 6/2017, Đoàn công tác của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, tìm hiểu các giải pháp công nghệ tài chính mới đang được ứng dụng tại thị trường Đức; tìm hiểu về kinh nghiệm tái cơ cấu và xử lý nợ xấu các ngân hàng Đức sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Tháng 7/2017, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thành lập Câu lạc bộ Công nghệ tài chính ngân hàng (VietFintech) nhằm tập hợp, vận động các hội viên hỗ trợ nhau và hỗ trợ các tổ chức khác trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, làm cầu nối giữa các tổ chức hội viên và cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển an toàn, thúc đẩy công nghệ ngân hàng theo hướng ứng dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật, góp phần hiện đại hóa công nghệ tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Tháng 11/2017, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 47 (ngày 23-24/11/2017).

Tháng 3/2018, tại Hà nội, lần đầu tiên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Hàn quốc và Hội đồng Hợp tác Tài chính quốc tế phối hợp tổ chức Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam – Hàn Quốc. Tháng 8/2018, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội nghị “ngân hàng xanh hướng đến phát triển bền vững” nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng xanh, hướng tới phát triển bền vững; giới thiệu “Sổ tay hướng dẫn về ngân hàng và phát triển bền vững” của UNEPFI do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dịch ra tiếng Việt.

Tháng 10/2018, Hiệp hội Ngân hàng việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn Chương trình phát triển tài năng trẻ quốc tế của Đài Loan (Trung Quốc).

Tháng 10/2018, Đoàn công tác Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã thăm và làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Đài Loan (Trung Quốc).
Tháng 2/2019, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành “Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nhằm thúc đẩy việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của người cán bộ ngân hàng, góp phần tăng niềm tin và giữ gìn hình ảnh đẹp về ngành Ngân hàng.

Tháng 3/2019, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ điện tử được cấp phép hoạt động với tên miền http://thitruongtaichinhtiente.vn, bổ sung một kênh thông tin hiên đại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng.

Tháng 9/2019, thành lập Câu lạc bộ Xử lý nợ, nhằm tập hợp, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả trong hoạt động mua bán và xử lý nợ và các hoạt động khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

NHIỆM KỲ VII (2020 - 2024)

nhiemky7

Các thành viên Hội đồng và Ban kiểm tra Hiiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII

phanducan

ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN
Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VII

tranvantan

ÔNG TRẦN VĂN TẦN
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VII

phamquangtung

ÔNG PHẠM QUANG TÙNG
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VII

nguyenquochung

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HHNH
nhiệm kỳ VII

(Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐHH ngày 12/5/2023)

Tháng 12/2020, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2024, bầu Hội đồng Hiệp hội với 13 thành viên. Chủ tịch Hội đồng: ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Agribank; Phó Chủ tịch gồm có: ông Trần Văn Tần, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam và ông Phạm Quang Tùng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hùng là Tổng Thư ký Hiệp hội.

Nhiệm kỳ VII, Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục thực hiện các mục tiêu quan trọng là đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội viên; tích cực tham gia có hiệu quả vào việc góp ý, xây dựng cơ chế chính sách; làm tốt công tác truyền thông, đào tạo, phát triển hội viên, kiện toàn tổ chức; mở rộng hợp tác quốc tế; củng cố, nâng cao vị thế, hình ảnh Hiệp hội.

Đến hết tháng 5/2021, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có 74 tổ chức hội viên, bao gồm 60 hội viên chính thức, 9 hội viên liên kết và 5 hội viên danh dự; trong đó có 38 ngân hàng thương mại, 13 công ty tài chính, 4 định chế tài chính khác, 14 tổ chức trung gian thanh toán và 5 tổ chức khác có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Quy mô và chất lượng hoạt động của các tổ chức hội viên cũng ngày càng tăng lên, giữ ví trí chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng, quản lý khối tài sản xã hội rất lớn với tổng tài sản đến nay chiếm gần 90% toàn ngành (trên 11,6 triệu tỷ đồng), vốn điều lệ chiếm 82% toàn ngành (515 nghìn tỷ đồng).

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có quan hệ đối tác với trên 30 hiệp hội ngân hàng như: Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, Hiệp hội Ngân hàng châu Á, Hiệp hội Ngân hàng Nga, Italia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… và nhiều tổ chức trong nước và quốc tế có uy tín.