Thứ ba, 23/04/2024
   

VNBA các thời kỳ

NHIỆM KỲ I (1994 - 1998)

leramatnhiemky1

Các thành viên nhiệm kỳ I (1994 - 1999) tại lễ ra mắt Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ I
nguyenvande

ÔNG NGUYỄN VĂN DỄ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ I
(từ 1994 - tháng 1/1996)

ledaccu

ÔNG LÊ ĐẮC CÙ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ I
(từ 2/1996 - 1999)

duongxuanminh

ÔNG DƯƠNG XUÂN MINH
Phó chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ I
(1994 - 1999)

ngotuankiep

ÔNG NGÔ TUẤN KIỆP
Tổng thư ký nhiệm kỳ I
(1994 - 1999)

=====

NHIỆM KỲ II (1999 - 2003)

cacthanhviennhiemky2

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ II (1999 - 2003)
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II

trinhngocho

ÔNG TRỊNH NGỌC HỒ
Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

duongxuanminh

ÔNG DƯƠNG XUÂN MINH
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

nguyenngocoanh

ÔNG NGUYỄN NGỌC OÁNH
Tổng thư ký 
Nhiệm kỳ II (1999 - 2003)

 

======

NHIỆM KỲ III (2003 - 2007)

nhiemky3

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy (thứ 8 từ trái sang) chụp ảnh ký niệm cùng các thành viên HĐHH nhiệm kỳ II và III tại đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ III (2003 - 2007) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/8/2003
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III
levanso

ÔNG LÊ VĂN SỞ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ III
(từ 2003 đến tháng 1/2007)

dotatngoc

ÔNG ĐỖ TẤT NGỌC
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ III

duongxuanminh

ÔNG DƯƠNG XUÂN MINH
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

phamhuyhung

ÔNG PHẠM HUY HÙNG
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

nguyentrongnghia

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Tổng thư ký 
nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

nguyenducquang

ÔNG NGUYỄN ĐỨC QUANG
Phó Tổng thư ký nhiệm kỳ III
(từ tháng 7/2005 - tháng 5/2007)

=====

NHIỆM KỲ IV (2007 - 2011)

nhiemky4

Các thành viên HĐHH nhiệm kỳ III và IV chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV
phamhuyhung

ÔNG PHẠM HUY HÙNG
Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

phovanthanh

ÔNG PHÓ VĂN THÀNH
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

nguyenhoabinh

ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

duongthuhuong

BÀ DƯƠNG THU HƯƠNG
Tổng Thư ký HHNH
nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

=====

NHIỆM KỲ V (2011 - 2015)

nhiemky5

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ V
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ V
nguyenhoabinh

ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH
Chủ tịch HĐHH

Nhiệm kỳ V (từ tháng 12/2011 - 10/2014)

nghiemxuanthanh

ÔNG NGHIÊM XUÂN THÀNH
Chủ tịch HĐHH

Nhiệm kỳ V (từ tháng 11/2014 - 2016)

nguyenhuytua

ÔNG NGUYỄN HUY TỰA
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ V (2011 - 2016)

nguyenvanloc

ÔNG NGUYỄN VĂN LỘC
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ V (2011 - 2016)

tranthihonghanh

BÀ TRẦN THỊ HỒNG HẠNH
Tổng Thư ký HHNH
Nhiệm kỳ V (2011 - 2016)


======

NHIỆM KỲ VI (2016 - 2020)

nhiemky6

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VI
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI

phanductu

ÔNG PHAN ĐỨC TÚ
Chủ tịch HĐHH nhiệm kỳ VI
(từ 2016 - 2020)

lecong

ÔNG LÊ CÔNG
Phó Chủ tịch HĐHH
nhiệm kỳ VI (từ 2016 - 2020)

leductho

ÔNG LÊ ĐỨC THỌ
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VI (từ 2016 - 2020)

nguyentoanthang

ÔNG NGUYỄN TOÀN THẮNG
Tổng thư ký HHNH
Nhiệm kỳ VI (từ 2016 - 2020)

=====

NHIỆM KỲ VII (2020 - 2025)

nhiemky7

Các thành viên Hội đồng và Ban kiểm tra Hiiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII
LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII

phanducan

ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN
Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VII

tranvantan

ÔNG TRẦN VĂN TẦN
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VII

phamquangtung

ÔNG PHẠM QUANG TÙNG
Phó Chủ tịch HĐHH
Nhiệm kỳ VII

nguyenquochung

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HHNH
nhiệm kỳ VII

(Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐHH ngày 12/5/2023)