Thứ năm, 18/04/2024
   

Cơ quan thường trực

Trụ sở: số 193 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Thủ trưởng cơ quan:
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký


VĂN PHÒNG

Điện thoại: (024) 38.218.674 / 38.218.680 / 38.218.687 / 38.218.679
Fax: (84 - 24) 3821 8732 / (84 - 24) 3974 0402
Email: cqtt.hhnh@vnba.org.vn


TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Điện thoại: (024) 38.218.683 / 38.218.685 / 39.742.309
Email: taichinhtiente@yahoo.com 
Tạp chí điện tử: www.thitruongtaichinhtiente.vn

 

TRANG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE VNBA)

Điện thoại: (024) 38218733 - (Thường trực Ban Biên tập)
Email: info@vnba.org.vn - vnba1994@gmail.com
Website: www.vnba.org.vn 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Điện thoại: (024) 38.217.849 / 38.218.682
Fax: (84 - 24) 3974 0427
Email: daotaohiephoi@vnba.org.vn

 

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại: (024) 39.742.176 / 38.218.686
Email: tckt@vnba.org.vn 

 

BAN PHÁP LUẬT VÀ NGHIỆP VỤ

Điện thoại: (024) 39.746.395 / 38.218.681 / 38.218.673 / 38.218.684
Fax: (84 - 24) 3974 2308
Email: plnv.vnba@gmail.com

 

BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

Điện thoại: (024) 32.151.180 / 36.283.938
Email: cthv@vnba.org.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 12 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838.216.608 - Fax: (84 - 028) 3829 6076
Email: vphcm@vnba.org.vn