Thứ hai, 11/12/2023
   

Hội đồng Hiệp hội

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII gồm 13 thành viên:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)

Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán (VNPay) và Tổng thư ký.

Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội: Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội đồng Hiệp hội: là đại diện lãnh đạo do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cử.

Tổng thư ký : Ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ban kiểm tra: Đại diện Vietcombank làm Trưởng ban.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

NHIỆM KỲ VII (2021 - 2024)

phamducan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN

Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

nguyenquochung

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

tranvantan

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG TRẦN VĂN TẦN

Thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

phamquangtung

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG PHẠM QUANG TÙNG

Ủy viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

doviethung

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông ĐỖ VIỆT HÙNG

Thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

vuthihaiphuong

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Bà VŨ THỊ HẢI PHƯỢNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

phamquangthang

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông PHẠM QUANG THẮNG

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

phanthithanhbinh

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Bà PHAN THỊ THANH BÌNH

Phó Tổng Giám đốc

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV)

Nguyen Thanh Do2

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông NGUYỄN THÀNH ĐÔ

Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)
phamvanphong

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông PHẠM VĂN PHONG

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

damvantuan

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông ĐÀM VĂN TUẤN

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

nguyenhongquan

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông NGUYỄN HỒNG QUÂN

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

nguyentuanluong

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông NGUYỄN TUẤN LƯƠNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)