Tọa đàm “Khó khăn, vướng mắc & tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả”

Ngày 25/5/2023, Câu lạc bộ Xử lý nợ (AMC) thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Khó khăn, vướng mắc & tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả”.

Video khác