Nhận diện và Quản trị rủi ro gian lận trong hoạt động ngân hàng

Sáng 4/8/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Nhận diện và Quản trị rủi ro gian lận”.
VNBA News

Video khác