Cảnh báo rủi ro tội phạm rửa tiền mà các tổ chức tín dụng phải đối mặt

Ngày 28/06/2023, Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức tọa đàm “Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.
VNBA News

Video khác