Chống gian lận trên không gian mạng: Xây dựng chiến lược hiệu quả cho ngân hàng trong kỷ nguyên số

Sáng 13/06/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty BPC Banking Technologies - SmartVista tổ chức hội thảo “Bộ mặt thay đổi của Gian lận - Xây dựng chiến lược hiệu quả cho ngân hàng trong kỷ nguyên số”. Hội thảo nhằm cập nhật, chia sẻ cách thức triển khai công nghệ để xây dựng chiến lược hiệu quả về phòng, chống rủi ro thanh toán trong kỷ nguyên số 4.0.
VNBA News

Video khác