Nền tảng Mojaloop: Giải pháp "thanh toán tức thì"

Ngày 18/8/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) tổ chức buổi giới thiệu dự án Mojaloop - nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ về hoạt động thanh toán nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam.
VNBA News

Video khác