Quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các ngân hàng nhằm quản lý và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.
VNBA News

Video khác