Vai trò của dữ liệu đối với tương lai ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số

Sáng 06/10/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo và Triển lãm ngành ngân hàng Việt Nam – Smart Banking năm 2023. Sự kiện do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn IEC (IEC Group) phối hợp tổ chức dưới sự chủ trì và chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. "Tạo lập, khai thác và kết nối dữ liệu: Định hình tương lai ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số" là chủ đề tại hội thảo.
Ngọc Anh - Đức Tuấn

Video khác