Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 07/11/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm: “Trao đổi về một số vướng mắc liên quan pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, nhằm góp ý về một số quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi).
Ngọc Anh - Đức Tuấn

Video khác