Thứ tư, 17/07/2024
   

Hội thảo: "Vai trò xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng"

Ngày 25/10/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với S&P Global Ratings và FiinRatings tổ chức Hội thảo về chủ đề “Vai trò xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng”.

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng có thông tin để thẩm định tình hình tài chính, khả năng trả nợ cũng như các rủi ro của doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm độc lập trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và đầu tư vào các công cụ nợ.

Nhằm cung cấp cho các TCTD những thông tin chuyên sâu về hoạt động xếp hạng tín nhiệm độc lập nhìn từ thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm và hiệu quả từ việc triển khai tại các nước, qua đó các TCTD Việt Nam quản trị tốt hơn rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với S&P Global Ratings và FiinRatings đồng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng”.

Thời gian: Từ 8:00 đến 11:45 sáng ngày 25/10/2023 (thứ Tư)
Địa điểm: khách sạn Pan Pacific, số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh (cabin dịch)

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (The World Bank), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), S&P Global Ratings, FiinRatings, Mizuho Bank (Singapore), GuarantCo, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và đại diện một số ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư trong nước.

VNBA News
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay