Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nối, trực tuyến với điểm cầu tại 63 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
https://vnews.gov.vn/

Video khác