Hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”

Ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với cùng Công ty LUCID Groupe và tập đoàn Symphony AI tổ chức hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”, nhằm cập nhật, chia sẻ các xu hướng, giải pháp công nghệ mới nhất trong việc phòng, chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tội phạm tài chính.
VNBA News

Video khác