Tập huấn chuyên đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”

Ngày 30/5/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề: “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 30/5 tại Hà Nội và ngày 31/5 tại TP Hồ Chí Minh.
VNBA News

Video khác