Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

Ngày 27/03/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức tọa đàm “Một số quy định mới của Luật Đất đai 2024 và góp ý các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
VNBA News

Video khác