Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39

Ngày 29/03/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Video khác