Hội nghị “Đổi mới công tác tài chính tại Việt Nam WFIS 2024”

Sáng 15/4/2024, Hội nghị “Đổi mới công tác tài chính tại Việt Nam WFIS 2024” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty TradePass tổ chức, chính thức khai mạc với chuỗi sự kiện diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4/2024.
VNBA News

Video khác