Thứ năm, 20/06/2024
   

LPBank Đà Nẵng bán tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (LPBank Đà Nẵng) vừa có thông báo bán tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam gồm có xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes-Benz cùng thửa đất đất số CM 289195 và thửa đất số CM 289196, với các công trình trên 2 thửa đất, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, LPBank Đà Nẵng, có địa chỉ tại số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, tài sản đấu giá thứ nhất là xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes-Benz, có màu đen, với số khung là 29671A310727 và số máy là 682430521416.

Trong đó, xe có biển kiểm soát số 92A-092.77 và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018347 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/09/2017. Tên chủ sở hữu xe ô tô là Công ty Cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam.

Tài sản đấu giá thứ hai là thửa đất và tài sản gắn liền với đất của bên thế chấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 289196 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/07/2018. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 18628. Tên chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Tơ lụa Quảng Nam.

Thông tin về thửa đất được quyền sử dụng thể hiện trên giấy chứng nhận có seri số CK 480556. Công trình xây dựng trên đất có tên là Khu sản xuất, trưng bày sản phẩm tơ tằm truyền thống. Thửa đất được xác định theo sơ đồ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 6901 17 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 02/10/2014.

Cụ thể, công trình gồm: Nhà truyền thống và trưng bày là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 148,6 m2, diện tích sàn là 148,6 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà uống trà là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 82.5 m2, diện tích sàn là 82,5 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà thủ công mỹ nghệ là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 125.6 m2, diện tích sàn là 125.6 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà dệt cửu diễn là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 77 m2, diện tích sàn là 77 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà cà phê là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 104,8 m2, diện tích sàn là 104,8 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà quầy bar là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 63 m2, diện tích sàn là 63 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà kéo sợi thủ công là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 48,75 m2, diện tích sàn là 48,75 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà trưng bày sản phẩm là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 191,75 m2, diện tích sàn là 191,75 m2 và hình thức sở hữu riêng;

Ngoài ra còn có, nhà xưởng sản xuất và trình diễn sản phẩm là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 1008,6 m2, diện tích sàn là 1008,6 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà làm việc 2 là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 84 m2, diện tích sàn là 84 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà làm việc 1 là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 80,5 m2, diện tích sàn là 80,5 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà xưởng dệt cửu diễn là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 89,18 m2, diện tích sàn là 89,18 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà vệ sinh là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 42 m2, diện tích sàn là 42 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà bảo tàng làm nghề là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 295 m2, diện tích sàn là 295 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà vệ sinh là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 35,6 m2, diện tích sàn là 35,6 m2 và hình thức sở hữu riêng; Khối nhà làm việc mới là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 279 m2, diện tích sàn là 279 m2 và hình thức sở hữu riêng;

Tài sản đấu giá thứ ba là tài sản sắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 289195 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/07/2018. Số vào số cấp giấy chứng nhận CT 18627, với tên chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Tơ lụa Quảng Nam. Thửa đất số 07, tờ bản đồ số 35, có địa chỉ tại phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thửa đất, có diện tích là 20.903.0 m2 (Bằng chữ: Hai mươi ngàn chín trăm lẻ ba mét vuông), với hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Trong đó, thửa đất có thời hạn sử dụng đến ngày 01/8/2056, với nguồn gốc sử dụng được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. Thửa đất được xác định theo sơ đồ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 6901 17 so Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 02/10/2014. Trên thửa đất có công trình xây dựng, với tên công trình là Khu sản xuất, trưng bày sản phẩm tơ tằm truyền thống.

Cụ thể, công trình gồm: Nhà chứa máy phát điện là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 25 m2, diện tích sàn là 25 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà hàng ăn uống (2 nhà) là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 237,26 m2, diện tích sàn là 237,26 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà lễ tân là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 216,06 m2, diện tích sàn là 216,06 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà bếp là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 287,06 m2, diện tích sàn là 287,01 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà lưu trú trãi nghiệm MS1 là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 398,67 m2, diện tích sàn là 398,67 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà lưu trú trải nghiệm MS2 là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 1.145,0 m2, diện tích sàn là 1.145,0 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà nhân viên là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 58 m2, diện tích sàn là 58 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà thủy tạ là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 454,0 m2, diện tích sàn là 454,0 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà đông y và spa là nhà cấp 3 có diện tích xây dựng là 282 m2, diện tích sàn là 564 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà hàng là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 208 m2, diện tích sàn là 208 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà xưởng và nhà vệ sinh là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 160 m2, diện tích sàn là 160 m2 và hình thức sở hữu riêng;

Bên cạnh đó, còn có hồ bơi cấp 4 có diện tích xây dựng là 250 m2, diện tích sàn là 250 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà văn phòng nhân viên là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 330,24 m2, diện tích sàn là 330,24 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà kho và chứa rác sinh hoạt là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 137,9 m2, diện tích sàn là 137,9 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà trình diễn nghệ thuật là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 281,25 m2, diện tích sàn là 281,25 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà trưng bày sản phẩm là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 52,29 m2, diện tích sàn là 52,29 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà hàng trưng bày sản phẩm là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 63 m2, diện tích sàn là 63 m2 và hình thức sở hữu riêng; Nhà làm thiết kế là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 23,46 m2, diện tích sàn là 23,46 m2 và hình thức sở hữu riêng;

Lý do rao bán là do khách hàng (Công ty cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với ngân hàng và đã bàn giao tài sản cho LPBank Đà Nẵng xử lý.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay