Thứ hai, 24/06/2024
   

Agribank AMC LTD tìm đối tác thẩm định giá khoản nợ của Công ty TNHH Thảo Trung Tín

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) vừa có thông báo tìm đối tác thẩm định giá khoản nợ của Công ty TNHH Thảo Trung Tín, với 03 tài sản bảo đảm. Thời hạn nộp từ hồ sơ từ ngày 07/6/2024 đến hết 17h ngày 10/6/2024.

Theo đó, Agribank AMC LTD có địa chỉ tại số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trong đó, bên có khoản nợ cần thẩm định giá là Agribank Tân Bình, có địa chỉ số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện cho bên có khoản nợ cần thẩm định giá là Agribank AMC LTD. Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 66/2024/HĐDV/CNTB-AMC ngày 05/6/2024 và Văn bản ủy quyền số 66/2024/UQ.CNTB-AMC ngày 05/6/2024 ký giữa Agribank Tân Bình và Agribank AMC LTD về việc xử lý thu hồi khoản nợ Công ty TNHH Thảo Trung Tín).

Khoản nợ cần thẩm định giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thảo Trung Tín tại Agribank Tân Bình theo hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-201900869 ngày 09/10/2019 cùng các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Tân Bình và Công ty TNHH Thảo Trung Tín, với 03 tài sản bảo đảm.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/5/2024 là 104.041.766.948 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 76.600.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 27.102.627.123 đồng và nợ lãi quá hạn là 339.139.825 đồng. Ngoài ra, chưa tính tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/5/2024 đến thời điểm thu hồi khoản nợ.

Tài sản bảo đảm thứ 01 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 82/4 - khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh do Bà Trần Kim Ngân làm chủ sở hữu. Theo quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 297-1, 298-1, 299-2, tờ bản đồ số 9E (Sơ đồ nền), có tổng diện tíc là 1.046,5 m2, với hình thức sử dụng riêng là 1.046,5 m2. Tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận là nhà ở, có tổng diện tích sử dụng 371,0 m2, với diện tích xây dựng là 371,0 m2, có kết cấu tường gạch, mái tôn.

Cụ thể, các giấy tờ về tài sản bảo đảm khoản nợ thứ 01, gồm: Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201900834 ngày 09/10/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và Trần Kim Ngân (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 09/10/2019, SCC: 019454, quyển số: 10TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 10/10/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 12;

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 9922 do UBND Quận 12, TP.HCM cấp ngày 15/10/2003, chuyển nhượng cho Bà Trần Kim Ngân ngày 04/4/2019; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 05/4/2019; Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng ngày 10/4/2019.

Tài sản bảo đảm thứ 02 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 74 đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh do Bà Trần Kim Ngân làm chủ sở hữu. Theo quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 1381, tờ bản đồ số 13 hộ 4, Chợ Lớn - An Đông, có diện tích là 179 m2, với hình thức sử dụng riêng là 179 m2. Tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận nhà ở, có tổng diện tích sử dụng là 357,45 m2, với diện tích xây dựng là 179 m2. Kết cấu nhà tường gạch, vách tôn, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông và tôn. Nhà xây dựng có 2 + lửng + sân thượng.

Cụ thể, các giấy tờ về tài sản bảo đảm khoản nợ thứ 02, gồm: Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số 6360-LCL-201900893 ngày 04/11/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Trần Kim Ngân (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 04/11/2019, SCC: 021198, quyển số: 11TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 05/11/2019 tại CN VP đăng ký quận 10;

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số: 9431/99 do UBND TP.HCM cấp ngày 11/8/1999 và cập nhật chuyển nhượng cho Bà Trần Kim Ngân ngày 01/11/2019;

Tài sản bảo đảm thứ 03 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 156/7E/9 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh do Bà Trần Kim Ngân làm chủ sở hữu. Theo quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 51, có địa chỉ 156/7E/9 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Thửa đất có diện tích là 148,6 m2, với hình thức sử dụng riêng là 148,6 m2. Đây là đất ở tại đô thị, với thời hạn sử dụng lâu dài và nguồn gốc sử dụng được công nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận nhà ở, có diện tích xây dựng là 117,6 m2 và diện tích sàn xây dựng là 359,9 m2. Kết cấu xây dựng là tường gạch, sàn bê tông giả, mái tôn, được xây 3 tầng

Cụ thể, các giấy tờ về tài sản bảo đảm khoản nợ thứ 03, gồm: Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201900985 ngày 09/12/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Trần Kim Ngân (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 09/12/2019, SCC: 023644, quyển số: 12TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 09/12/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BA 425744, số vào sổ cấp GCN: CH 00057 do UBND Quận 10, TP.HCM cấp ngày 29/4/2010, cập nhật tài sản gắn liền trên đất ngày 27/8/2018 và cập nhật chuyển nhượng cho Bà Trần Kim Ngân ngày 06/12/2019; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 05/12/2019.

Mục đích thẩm định giá là cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính. Đồng thời, không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Ngoài ra, thẩm định viên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, đồng thời doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ). Doanh nghiệp thậm định giá cung cấp chứng thư theo quy định và chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

Hồ sơ gồm có: Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).

Doanh nghiệp tham gia thẩm định giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay