Thứ hai, 24/06/2024
   

VDB tài trợ 440 tỷ đồng cho 02 dự án thủy điện tại Hà Giang

Ngày 31/5/2024, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Hà Giang (VDB Hà Giang) cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Côn Lĩnh đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 440 tỷ đồng cho 02 dự án thủy điện Túng Sán 1 (Công suất 7MW) và thủy điện Túng Sán 2 (Công Suất 10MW), với thời hạn cho vay 18 năm.
thủy điện
Đại diện VDB Hà Giang cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Côn Lĩnh thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 440 tỷ đồng cho 02 dự án thủy điện

Công trình dự án thủy điện Túng Sán 1 và Túng Sán 2, có tổng công suất lắp máy 17MW, điện lượng bình quân năm (Eo) 52,6 triệu kwh/năm được đầu tư xây dựng tại xã Túng Sán và xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đây là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp thêm nguồn điện để hoà vào lưới điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án thủy điện Túng Sán 1 và thủy điện Túng Sán 2 là những dự án đầu tiên được VDB tài trợ vốn theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đồng thời, đánh dấu sự nỗ lực của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Được biết, 02 dự án dự kiến sẽ đóng điện trong năm 2025 và sẽ đóng góp cho ngân sách khoảng trên 20 tỷ đồng tiền thuế, phí hàng năm. Ngoài ra, còn tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động địa phương trong giai đoạn thi công và trên 30 lao động địa phương trong thời gian vận hành chính thức.

Theo VDB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay