Thứ hai, 15/04/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2011/TT-NHNN

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo Công văn số 2251/NNHN- TTGSNH ngày 22/03/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2011/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc xây dựng dự thảo Thông tư để phù hợp với Điều 2 Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Trong đó, dự thảo Thông tư sẽ quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Bởi các quy định về phạm vi điều chỉnh nêu trên nhằm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Trong đó, đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư này gồm: Ngân hàng thương mại; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (sau đây gọi là văn phỏng đại diện nước ngoài); Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện nước ngoài.

Chi tiết dự thảo Thông tư và Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo quý hội viên xem tại đây.

Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên.

Văn bản góp ý của quý tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: minhthu300999@gmail.com trước ngày 04/04/2024 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ:  0339120916 - Ms Minh Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức tín dụng hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay