Thứ hai, 15/04/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư về mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-NHNN về mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC.

Theo Công văn số 2110/NHNN-TTGSNH ngày 19/3/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN về mua bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của TCTD Việt Nam (VAMC).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho thực hiện các quy định của Luật TCTD 2024.

Trong đó, bố cục dự thảo Dự thảo Thông tư bao gồm 04 Điều, cụ thể như: Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19; Điều 2, bãi bỏ một số điểm, khoản tại một số điều của Thông tư 19; Điều 3, hiệu lực thi hành và Điều 4, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 42 hết hiệu lực thi hành và nợ xấu phải quy định phù hợp với Luật Các TCTD 2024.

Cụ thể điều 195 quy định, “Nợ xấu được áp dụng các quy định tại Chương này bao gồm: Nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm khoản nợ xấu đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhưng chưa thu hồi được nợ và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán;

Nợ xấu mà tổ chức mua bán, xử lý nợ đã mua của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng chưa thu hồi được nợ” để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 197 Luật Các TCTD 2024, như: “Tổ chức mua bán, xử lý nợ chỉ được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo giá trị thị trường”.

Chi tiết dự thảo Thông tư, Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo quý hội viên xem tại đây.

Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư trên.

Văn bản góp ý của Quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: phamthivananh3110@gmail.com trước ngày 05/04/2024 để tổng hợp (Điện thoại: 0904.431.189 - Ms. Vân Anh).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Tổ chức hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay