Thứ hai, 24/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư về điều kiện và thủ tục góp vốn, mua cổ phần của TCTD

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo Công văn số 3969/NHNN-TTGSNH ngày 14/05/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Luật Các TCTD năm 2024 có một số nội dung thay đổi so với quy định của Luật Các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) như quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành thay vì quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và bổ sung quy định giao Thống đốc NHNN quy định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của NHTM, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành (Điều 111, Điều 118 và Điều 123).

Trong đó, khi thực hiện góp vốn hay tăng thêm vốn, về bản chất, TCTD đều dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần… trước và sau khi thực hiện. Do đó, cần bổ sung vào nội dung Thông tư 51 trường hợp TCTD tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước thấy cần thiết phải nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51 để các TCTD có cơ sở thực hiện sau khi Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN, được xây dựng gồm 04 Điều và 01 Phụ lục.

Cụ thể, như sau: Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN; Điều 2, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, khoản, điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN; Điều 3, trách nhiệm tổ chức thực hiện; Điều 4, điều khoản thi hành; Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư là mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần.

Chi tiết dự thảo Thông tư, Bản so sánh, thuyết minh và Phụ lục quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các TCTD hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của Quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: lehoanghiep1511@gmail.com trước ngày 17/5/2024 để tổng hợp (Điện thoại: 0395.646.500 - Mr. Hoàng Hiệp).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý TCTD hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay