Thứ ba, 25/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư về xử lý tiền giả, tiền nghi giả

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 28/2013/TT-NHNN (Thông tư số 28) về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.

Theo Công văn số 3640/NNHN-PHKQ ngày 02/05/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 28 là do một số các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cần bổ sung nội dung quy định để hướng dẫn cụ thể đối với việc giao nhận, vận chuyển tiền giả loại mới. Đồng thời, không quy định lại các thủ tục hành chính đã quy định tại Điều 5 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cần chỉnh sửa, bổ sung thời gian thông báo kết quả giám định cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP.

Trong đó, bổ sung quy định Chi Cục Phát hành và Kho quỹ thông báo cho Phòng An ninh kinh tế (Công an) khi kết quả giám định là tiền giả loại mới để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 và đảm bảo tính kịp thời trong thông tin về tiền giả, phục vụ công tác phòng, chống tiền giả.

Đặc biệt, đối với tiền giả loại mới sau khi phân tích, giám định sẽ được lưu giữ, bảo quản ở Cục Phát hành & Kho quỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian phục vụ công tác phòng, chống tiền giả của Ngân hàng Nhà nước, tiền giả sẽ không còn giá trị nghiên cứu, có mẫu thay thế hoặc tiền giả đã bị suy giảm chất lượng. Việc tiếp tục lưu giữ các mẫu tiền giả này là không cần thiết. Vì vậy, dự thảo bổ sung quy định cho phù hợp với thực tế.

Thực tế, khi thực hiện đóng bì đối với tiền cotton giả, tiền polymer giả sẽ gây khó khăn cho việc bảo quản và theo dõi trong kho. Vì vậy. Dự thảo đã tách các quy định về đóng gói, niêm phong tiền giả khi không đủ số lượng để đóng bó (hoặc túi) thành niêm phong, ghi rõ số lượng tờ (hoặc miếng) để thuận tiện trong giao nhận…

Đáng chú ý, các mẫu phụ lục số 1, 2, 3, 4 đã được quy định tại Nghị định số 87/2023/NĐ-CP nên dự thảo Thông tư không quy định lại.

Chi tiết dự thảo Thông tư và Bản so sánh, thuyết minh quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của quý tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: lehoanghiep1511@gmail.com trước ngày 22/05/2024 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại: 0395646500 - Mr. Hoàng Hiệp).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức tín dụng hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay