Thứ hai, 24/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN (Thông tư 02) về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.

Theo Công văn số 4056/NHNN-TD ngày 16/5/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, mặc dù kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, dự báo tiếp tục kéo dài trong năm 2024.

Theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Do vậy, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 sẽ góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế.

Trong đó, Thông tư 02 quy định tổ chức tín dụng phải xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng như trong trường hợp không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ và phải thực hiện trích lập bổ sung đầy đủ vào 31/12/2024.

Đến 31/12/2024, tổ chức tín dụng đã có đủ nguồn tài chính để xử lý rủi ro như trong trường hợp tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ và trích lập DPRR theo quy định hiện hành (Thông tư 11/2021/TT-NHNN). Vì vậy, trường hợp kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư đến hết 31/12/2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập DPRR do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống.

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến 31/12/2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng và tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước thấy cần thiết phải xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 làm cơ sở cho tổ chức tín dụng thực hiện.

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02, được xây dựng gồm 03 Điều, cụ thể: Điều 1, Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau: “2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024”.

2. Sửa đổi khoản 8 Điều 4 như sau: “8. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024”.

Điều 2, điều khoản thi hành, “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng…. năm 2024”; Điều 3, tổ chức thực hiện.

Chi tiết dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 02 và Bản so sánh, thuyết minh quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: phamthivananh3110@gmail.com trước ngày 25/5/2024 để tổng hợp (Điện thoại: 0904.431.189 - Ms. Vân Anh).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức tín dụng hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay