Thúc đẩy quan hệ dịch vụ ngân hàng trong thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức sự kiện gặp gỡ Doanh nghiệp về Xúc tiến dịch vụ Ngân hàng giữa Ấn Độ và Việt Nam trong Thương mại và Đầu tư.
VNBA News

Video khác