Thứ hai, 15/04/2024
   

Quy định mới về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 29/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư số 22/2023/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Theo đó, Thông tư số 22/2023/TT-NHNN, có 04 Điều, cụ thể: Điều 1, gồm 17 khoản về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN; Điều 2, thay thế Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 và Phụ lục 06 của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN bằng Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 và Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này; Điều 3 là trách nhiệm tổ chức thực hiện và Điều 4 là hiệu lực thi hành.

Thông tư số 22/2023/TT-NHNN đã sửa đổi, bổ sung hệ số rủi ro đối với tài sản là khoản phải đòi chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tính giá trị số dư của khoản phải đòi; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của tổ chức tài chính; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của khoản phải đòi doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, làm rõ quy định về thời điểm để xác định lại tỷ lệ bảo đảm đối với khoản phải đòi được bảo đảm bằng bất động sản. Đồng thời, bổ sung quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đồng tiền hạch toán là ngoại tệ.

Ngoài ra, bổ sung quy định nhằm khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ; quy định về hệ số rủi ro đối với khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp và hướng dẫn về cách xác định trạng thái ngoại hối ròng khi tính vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối.

Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 4/7/2019 và cơ cấu mới của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng…

Thông tư số 22/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

Chi tiết Thông tư số 22/2023/TT-NHNN xem tại đây.

T.H

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay