Chủ nhật, 21/07/2024
   

Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng cần giấy tờ gì bắt buộc?

Liên quan đến việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng và hồ sơ thực hiện mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp luật hiện hành

Bà Trần Thị Kim Tuyến (TPHCM) hỏi, hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại gồm có những giấy tờ bắt buộc gì đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp có 1 và nhiều hơn 1 đại diện theo pháp luật hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Trong các loại hình doanh nghiệp nêu trên, thì doanh nghiệp có cần phải cung cấp điều lệ/biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông không, hay chỉ áp dụng đối với trường hợp nào để xác minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện theo pháp luật?

===

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng và hồ sơ thực hiện mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp luật hiện hành quy định như sau:

Về việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định như sau:

"1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:

… b) Đối với khách hàng tổ chức: giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi (Điểm b Khoản 1 Điều 12)".

Về việc quy định các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định như sau:

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau (Khoản 2 Điều 12):

- Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

- Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp kèm giấy tờ tùy thân của những người đó;

- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ kế toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán (nếu có) kèm giấy tờ tùy thân của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

Về thông tin nhận biết khách hàng, đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:

"… e) Đối với khách hàng tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức bao gồm các thông tin tương ứng quy định tại Điểm a, b, c, d hoặc đ Khoản này và các thông tin tại điểm này đối với trường hợp người thành lập là tổ chức".

Căn cứ các quy định trên, tổ chức khi mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần cung cấp các thông tin xác minh nhận biết khách hàng theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền và các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay