Thứ hai, 15/04/2024
   

VNBA lấy ý kiến hội viên đối với dự thảo Thông tư về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của TCTD

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng.

Theo Công văn số 1946/NNHN- TTGSNH ngày 13/03/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ các quy định theo khoản 5 Điều 137 và Điều 210 của Luật Các tổ chức tín dụng. Trong đó, quy định về thực thiện lộ trình và quy định trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Cụ thể, tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người có liên quan của cổ đông lớn, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng đó phát sinh trước ngày 01/7/2024.

Bên cạnh đó, Công ty con của tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức tín dụng đó phát sinh trước ngày 01/7/2024.

Ngoài ra, Công ty con của tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người có liên quan của cổ đông lớn, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng đó phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên.

Chi tiết dự thảo Thông tư, Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo quý hội viên xem tại đây.

Văn bản góp ý của quý tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: minhthu300999@gmail.com trước ngày 29/03/2024 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức tín dụng hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay