Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Từ 1/7, người dân cần xác thực sinh trắc học liên kết căn cước công dân gắn chíp khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng hơn 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày.

Video khác