Thứ tư, 28/02/2024
   
   

Tập trung ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế-xã hội (KT - XH) tháng 11 và 11 tháng năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng cuối năm 2023, dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kết hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
Tập trung ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023

Tình hình KTXH tiếp tục xu hướng tích cực

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên ngoài và bên trong nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình KTXH tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó 10 điểm nổi bật là:

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; giữ gìn được môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng ước đạt 94,9% dự toán, ước cả năm vượt mục tiêu đã đề ra; Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Trong tháng 11, xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, cao hơn nhiều khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4,4%; xuất khẩu 11 tháng gần 7,4 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 4,16 tỷ USD, tăng 16,1% về lượng và 35,1% về giá trị so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so cùng kỳ; Công tác quy hoạch được đẩy nhanh, 108/111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhất là trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD).

Trong 11 tháng, đã miễn, giảm, gia hạn trên 172 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền sử dụng đất. Đề án đầu tư 1 triệu căn nhà ở xã hội, các gói tín dụng 120 nghìn tỷ cho vay nhà ở xã hội, 15 nghìn tỷ cho vay lâm sản, thủy sản được đẩy nhanh. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến tích cực, tổng khối lượng phát hành 11 tháng đạt 214,3 nghìn tỷ; sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từng bước phát huy hiệu quả, tổng giá trị giao dịch đạt trên 107,44 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2023 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành và địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu, tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; các luật, nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, dự toán NSNN, đầu tư công năm 2024... đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các Nghị quyết trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp bất thường sắp tới.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt Thủ tướng lưu ý cần tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu chưa đạt trong kế hoạch năm 2023.

Cùng với đó xử lý hiệu quả các tồn tại, vướng mắc; Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN; Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng nhất là về đầu tư; xuất khẩu và tiêu dùng.

Thủ tướng lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Trong đó thúc đẩy mạnh mẽ 6 vùng KTXH theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Chính phủ; tập trung phát triển kinh tế tại các đô thị lớn để tiếp thêm động lực cho tăng trưởng; Tranh thủ các cơ hội mới từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất, thương mại, đầu tư toàn cầu và khu vực, thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực chíp bán dẫn, linh kiện…

Thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới Hydrogen; xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức tốt sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi, 3 CTMTQG; đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch. Phải hoàn thành phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn đầu tư công kế hoạch 2023 còn lại trước ngày 10/12/2023.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho SXKD; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện quyết liệt, tổng thể và đồng bộ các chính sách, giải pháp về thuế, phí, tiền tệ, thương mại, đầu tư... đã ban hành. Sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc giảm thuế GTGT theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; Hoàn thành việc sửa đổi các Nghị định, Thông tư để tháo gỡ khó khăn về đất đai, nhất là công tác định giá đất; Quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát huy hơn nữa vai trò của các Quỹ Bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là đối với các DNNVV; Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 theo tinh thần bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu nhất là về công nghiệp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành công nghiệp chủ lực; Đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa mạnh mẽ; Chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng; kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm, phát triển công nghiệp chế biến nông sản và các mặt hàng nông sản chất lượng, giá trị gia tăng cao; tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; Quyết liệt tháo gỡ ách tắc, khắc phục "thẻ vàng" (IUU) của ngành thủy sản.

Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội; làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách; đấu tranh các thông tin xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước, xử lý nghiêm các sai phạm;

Cùng với đó Thủ tướng nhấn mạnh tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổng kết năm 2023; trong đó yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải nêu rõ những việc đã làm có kết quả, những việc chưa làm được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; bảo đảm khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp vụ thể cho năm 2024 để thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, kiên quyết không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả.”.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đặc biệt lưu ý cần tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu chưa đạt trong kế hoạch năm 2023.

Sáng 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và một số vấn đề quan trọng khác.

Quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích tình hình; đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đặc biệt là các giải pháp cần triển khai để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 đã đề ra.

Các đại biểu đề xuất ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế; điều hành chính sách vĩ mô hợp lý, hiệu quả; có giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; tăng tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp; tập trung các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành mới nổi như công nghệ bán dẫn, Hydrogen; tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí cao với các báo cáo và ý kiến phát biểu tại phiên họp; cho biết, trong tháng 11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các nội dung cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tính chung 11 tháng, Chính phủ ban hành 78 Nghị định, 236 Nghị quyết; Thủ tướng ban hành 29 Quyết định quy phạm pháp luật, 1.575 Quyết định cá biệt, 28 Chỉ thị.

Việt Nam thuộc top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất năm 2024

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2024, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.

Cùng với đó, Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh bằng cơ chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trên tinh thần lắng nghe để phản ứng kịp thời; triển khai tích cực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là xây dựng, tổ chức triển khai các thỏa thuận cấp cao...

“Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực," Thủ tướng chỉ rõ.

Theo Thủ tướng, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; bình quân 11 tháng tăng 3,22%; tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực; xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, với thặng dư thương mại tương đối cao, 11 tháng xuất siêu 25,83 tỷ USD; nông nghiệp phát triển ổn định; dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng khá; đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; công tác quy hoạch được đẩy nhanh, 108/111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; tình hình chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh…

“Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát; kinh phí dự phòng vẫn còn… Đây là những yếu tố quan trọng, dư địa để thúc đẩy tăng trưởng," Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá khá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định tăng trưởng GDP của Việt Nam cao nhất trong khu vực Đông Nam Á; IMF dự báo Việt Nam đứng thứ 20 thế giới với mức tăng trưởng năm 2024, đạt 5,8%...

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, tổng thể và đồng bộ các chính sách, giải pháp về thuế, phí, tiền tệ, thương mại, đầu tư... đã ban hành và sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; hoàn thành việc sửa đổi các Nghị định, Thông tư để tháo gỡ khó khăn về đất đai, nhất là công tác định giá đất, ban hành ngay trong đầu tháng 12/2023 để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án bất động sản tạo đà cho phục hồi thị trường bất động sản.

Cùng với đó, quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy hơn nữa vai trò của các Quỹ bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 theo tinh thần bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Trong đó, về công nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa mạnh mẽ; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu; triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, nhiệm vụ, công việc được giao hoàn thành trong năm 2023 gồm các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, các dự án cảng hàng không; phát triển mạnh du lịch với loại hình du lịch miễn visa, các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao như vận tải, logistics, giáo dục, y tế, ngân hàng…

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nêu các mô hình hay, việc làm tốt, đấu tranh các thông tin xấu, độc, xử lý nghiêm các sai phạm…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, giao việc cụ thể cho từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương; lưu ý các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phát huy, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo./.

Theo SBV
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay