Thứ sáu, 14/06/2024
   

Ngân hàng Nhà nước lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu về chỉ số CCHC (PAR INDEX)

Chiều ngày 24/6/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR INDEX) của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Chiều ngày 24/6/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR INDEX) của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS). Theo kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt điểm cao nhất với 95.88/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ 1.

Kết quả CCHC nổi bật

Năm 2020 là năm “bản lề”, kết thúc kế hoạch 5 năm (2016 -2020) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020), bước vào kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm mới, là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chính phủ mới, NHNN tiếp tục khẳng định kết quả của sự nỗ lực CCHC bằng việc lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số CCHC trong số các bộ, ngành.

Để đạt được những kết quả nổi bật trong suốt 10 năm qua, theo Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục của Ban Lãnh đạo NHNN và sự nỗ lực chung của toàn ngành. Có thể nói, từ Thống đốc cho đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn nhận thức và xác định CCHC là “xương sống” và là “tinh thần” của hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Nhận thức vai trò, vị thế là ngành kinh tế trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, cải cách là xu hướng tất yếu khách quan để ngành Ngân hàng làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc duy trì điều hành kinh tế vĩ mô và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập quốc tế. NHNN đã chủ động trong chương trình CCHC, lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trong nước và trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn.

Ngan hang Nha nuoc lan thu 6 lien tiep dan dau ve chi so CCHC 2

Bảng xếp hạng chỉ số PAR INDEX các bộ năm 2020

Trong 10 năm qua, thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng trong tình hình mới. NHNN đã chủ động xây dựng và hoàn thành một khối lượng lớn văn bản QPPL về chuẩn mực an toàn hoạt động của TCTD; ngoại hối, thanh toán... đúng tiến độ, kịp thời, tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn, lành mạnh và hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng; đảm bảo quyền tự do, tự chủ kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các TCTD theo các quy luật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khuôn khổ pháp luật điều hành chính sách tiền tệ ngày càng hoàn thiện đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; cơ chế, chính sách tín dụng tiếp tục được hoàn thiện tạo thuận lợi doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các khu vực sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua việc chỉ đạo triển khai đồng bộ các lĩnh vực CCHC, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước đều đã đạt được những kết quả rõ nét tích cực. Thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã được cắt giảm mạnh mẽ. Tính chung cả giai đoạn 2011-2020, đã có hơn 80% TTHC và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đáp ứng tốt yêu cầu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng. NHNN là cơ quan đầu tiên công bố công khai cho doanh nghiệp, người dân Bộ TTHC chi tiết, đầy đủ. Không dừng lại ở kết quả của Đề án 30, từ năm 2018, NHNN đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 80 trên tổng số 257 điều kiện (đạt 31%).

Mặc dù trong giai đoạn 2011-2020, số nhiệm vụ NHNN được giao tăng đã từ 35 lên 37 nhiệm vụ, nhưng NHNN vẫn thực hiện cắt giảm toàn bộ cấp phòng tại 02 đơn vị cấp vụ và giảm 74 đơn vị phòng trong toàn hệ thống, tỷ lệ giảm trên 16%. Các đầu mối trực thuộc cắt giảm từ 11 xuống còn 08; giảm 18 đơn vị cấp phòng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. NHNN là cơ quan đầu tiên ban hành “Sơ đồ vị trí việc làm và bản mô tả công việc” và Danh mục công việc hoàn chỉnh trong hệ thống NHNN vào năm 2013, tạo cơ sở để xác định biên chế, bố trí nhân sự các đơn vị phù hợp với yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, NHNN đã giao quyền tự chủ về tài chính đối với 7/7 đơn vị sự nghiệp công lập góp phần giảm chi phí hành chính từ ngân sách nhà nước; NHNN đã ban hành kiến trục Chính phủ điện tử phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; đã đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ theo mô hình tập trung, hiện đại, kết nối từ trung ương đến 63 tỉnh thành phố; xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tới toàn bộ các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC thuộc NHNN.

Cùng với việc tổ chức triển khai 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã có nhiều cải tiến, đổi mới về xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác.

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, từng bước phát triển vững chắc, NHNN đã cụ thể hóa hành động cho toàn Ngành với việc ban hành chương trình kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh cho giai đoạn cũng như từng năm. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới quy trình hoạt động ngân hàng, nâng cao minh bạch, cắt giảm thủ tục, tiết giảm chi phí hoạt động để hạ giá thành dịch vụ, giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng… Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống người dân, NHNN là một trong những bộ, ngành đi đầu sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ, tạo những bứt phá trong giai đoạn khó khăn, góp phần duy trì và đưa hoạt động kinh tế nhanh chóng trở lại bình thường ngay sau khi có chủ trương Chính phủ dừng giãn cách xã hội… Đặc biệt, việc khẩn trương ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu tác động của dịch COVID-19 được các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá có hiệu quả kịp thời, trực tiếp giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030

Trong 10 năm tới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục coi công tác cải cách hành chính, cắt giảm đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai kinh tế số và triển khai Chính phủ điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của đất nước.

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, căn cứ vào chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, NHNN sẽ tập trung triển khai liên tục và có hiệu quả các lĩnh vực CCHC nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường thúc đẩy đầu tư sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

NHNN đã xác định các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030 trong đó, ngành Ngân hàng sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Đổi mới, Sáng tạo, Khát vọng phát triển” của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay