Thứ tư, 28/02/2024
   
   

Ngân hàng được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ từ ngày 15/01/2024

Ngày 29/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán, cho phép ngân hàng được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ. Nghị định 83/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.
trái phiếu Chính phủ
Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, tại Nghị định 83/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể, việc phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi tắt là đại lý phân phối) cho đối tượng mua. Trong khi đó, Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua.

Bên cạnh đó, Nghị định 83/2023/NĐ-CP bổ sung điều kiện làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ như: Các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Có mạng lưới hoạt động đáp ứng việc phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ; Ngoài ra, có phương án tổ chức phân phối và thanh toán trái phiếu đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ chức phát hành đối với mỗi đợt phát hành.

Tại Nghị định 83/2023/NĐ-CP quy định Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức riêng lẻ báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận. Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm các nội dung cơ bản sau: Đối tượng mua trái phiếu; Khối lượng dự kiến phát hành; Kỳ hạn trái phiếu; Lãi suất dự kiến; Thời gian dự kiến phát hành; Dự kiến hình thức phát hành riêng lẻ (Kho bạc Nhà nước phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối).

So với khoản 2 Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP thì đã bổ sung thêm nội dung về dự kiến hình thức phát hành riêng lẻ (Kho bạc Nhà nước phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối).

Chi tiết Nghị định 83/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2024 xem tại đây.

T.H

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay