Thứ năm, 30/05/2024
   

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam họp kỳ thứ 5, nhiệm kỳ VII

Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ VII với sự tham dự các thành viên Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra, do ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội chủ trì.

Kỳ họp thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch thu, chi năm 2024 của Cơ quan Thường trực; Báo cáo kết quả thẩm định số liệu quyết toán tài chính năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 của Cơ quan Thường trực.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2024 của Cơ quan Thường trực; về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; về việc xây dựng Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về kiểm tra chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền quốc tế của khách hàng cá nhân.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank

Đánh giá, chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank cho rằng, năm 2023, Hiệp hội Ngân hàng đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với phương châm “lấy hội viên làm trung tâm của mọi hoạt động” đảm bảo đúng mục đích, tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, phù hợp với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII. Đồng thời, nhận định Hiệp hội đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức hội viên tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện công tác phản biện trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, hỗ trợ về nghiệp vụ và pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên. Ngoài ra, cũng góp ý chỉ đạo trong việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng theo tinh thần “Trang trọng - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023, Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Báo cáo nêu rõ, năm 2023 với phương châm bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành và Nghị quyết của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, quán triệt mục tiêu và định hướng hoạt động, đổi mới toàn diện các mặt công tác, đồng lòng, sát cánh cùng các tổ chức hội viên. Từ đó, kịp thời đưa ra những biện pháp thích ứng phù hợp, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, kêu gọi các hội viên nói chung và các NHTM nói riêng tuân thủ theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm theo chỉ đạo của Chính phủ, cùng Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện, góp phần tích cực vào thành công chung của toàn Ngành.

Báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, thể hiện toàn diện trên các mặt hoạt động của Hiệp hội. Cụ thể như: Tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng; Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên; Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Về công tác hội viên cũng được đẩy mạnh với tổng số 74 Tổ chức hội viên, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 09 hội viên liên kết và 02 hội viên danh dự được chia thành 4 nhóm hội viên: Nhóm 1 gọi chung nhóm Ngân hàng; Nhóm 2 gồm các công ty tài chính; Nhóm 3 gồm các tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) và công nghệ tài chính (Fintech); Nhóm 4 gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và truyền thông.

Ngoài ra, công tác đào tạo, tập huấn cũng được đổi mới. Trong đó, Trung tâm đào tạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tăng cường đào tạo kiến thức pháp luật, rủi ro trong thanh toán, rủi ro trong phòng chống rửa tiền,… cho hội viên.

Về hợp tác quốc tế, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm về các hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN. Kết nối hỗ trợ các tổ chức hội viên tham dự các chương trình, hội thảo, tọa đàm theo các chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, trong và ngoài khu vực nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đem lại lợi ích cho các tổ chức hội viên…

Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, các công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm về cơ bản đã hoàn thiện. Đặc biệt, chuỗi các cuộc thi bên lề sự kiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau khi phát động và triển khai, các cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức hội viên, mang lại hiệu ứng lan toả sâu rộng trong toàn ngành.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Về định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

(1) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tập trung tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng.

(2) Tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên. Đơn cử như vấn đề về Thư tín dụng (L/C).

(3) Đổi mới công tác truyền thông góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

(4) Tập trung làm đầu nối xây dựng và hoàn thiện trong vấn đề chữ ký số.

(5) Xây dựng Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về kiểm tra chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền quốc tế của khách hàng cá nhân.

(6) Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo hơn nữa tập trung vào 4 mảng chính như: Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, hành lang pháp lý và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Quản trị rủi ro, Tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế; Chuyển đổi số, Fintech, An ninh mạng, Phân tích dữ liệu lớn; Tài chính xanh và Phát triển bền vững.

(7) Tham gia làm thành viên Hiệp hội Ngân hàng châu Á.

(8) Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ cho nhu cầu làm việc,...

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng Hiệp hội cũng lắng nghe các báo cáo: Kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch thu chi năm 2024 của Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng; Kết quả thẩm định số liệu quyết toán tài chính năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 của cơ quan Thường trực... Các thành viên Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí thông qua các báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

VNBA News
 • Shinhan Finance chuyển địa điểm đặt trụ sở chính

  Shinhan Finance chuyển địa điểm đặt trụ sở chính

  Công ty Tài chính TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa có thông báo về việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính tới địa chỉ mới tại tầng 19, tháp B, khu thương mại dịch vu kết hợp nhà ở cao tầng lô đất 1-13 thuộc khu chức năng số 1 - số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 • Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú làm việc với Ngành ngân hàng tỉnh Kiên Giang

  Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú làm việc với Ngành ngân hàng tỉnh Kiên Giang

  Sáng ngày 28/5, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú làm việc với NHNN chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cùng tham dự có lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng NHNN cùng Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của NHNN chi nhánh tỉnh Kiên Giang và các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

 • PGBank tìm đối tác cung cấp quà tặng khách hàng dịp khai trương

  PGBank tìm đối tác cung cấp quà tặng khách hàng dịp khai trương

  Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh gói “Sản xuất quà tặng khách hàng nhân dịp khai trương tại PGBank năm 2024”.

 • NHNN sẽ bán vàng cho 4 NHTMNN để bán trực tiếp tới người dân

  NHNN sẽ bán vàng cho 4 NHTMNN để bán trực tiếp tới người dân

  Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng. Để có thông tin cụ thể về các giải pháp của NHNN đối với thị trường vàng trong thời gian tới, phóng viên đã phỏng vấn ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc NHNN.

 • TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng bất động sản khởi sắc

  TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng bất động sản khởi sắc

  Tính đến cuối tháng 4/2024, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 981.500 tỷ đồng, tăng 1,61% so với cuối năm 2023. Các lĩnh vực cho vay mua nhà và cho vay khu công nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất.

 • Chưa trình phương án chuyển giao bắt buộc DongABank, SCB

  Chưa trình phương án chuyển giao bắt buộc DongABank, SCB

  Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 3 ngân hàng, còn DongABank và SCB vẫn do Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt.

 • Nam A Bank tìm đối tác cung cấp 15 máy ATM cho ngân hàng

  Nam A Bank tìm đối tác cung cấp 15 máy ATM cho ngân hàng

  Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp 15 máy ATM DIEBOLD NIXDORE - DN SERIES 100D Front Load - Part#01750312999 (Nạp tiền cửa trước) cho ngân hàng.

 • BIDV VÀ AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

  BIDV VÀ AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

  Ngày 28/05/2024, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ông Lê Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc BIDV và Ông Jean-Pierre Marcelli – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Khu vực Đông Nam Á đã đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong hoạt động tài chính xanh hướng tới phát triển bền vững giữa hai bên.

 • Eximbank "mạnh tay" hỗ trợ gói vay bất động sản hấp dẫn

  Eximbank "mạnh tay" hỗ trợ gói vay bất động sản hấp dẫn

  Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế, thị trường bất động sản được kỳ vọng hồi phục nhanh chóng nhờ cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ và sự hỗ trợ về giải pháp vốn vay từ các ngân hàng.

 • MB là ngân hàng ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam

  MB là ngân hàng ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam

  Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được Business Achievement Awards 2024 trao giải thưởng Best FX Bank in Vietnam (Ngân hàng Ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam) ngày 23/5.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay