Chủ nhật, 21/07/2024
   
Đào tạo - Nghiên cứu

Tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP: Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Nội dung:

- Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21, cụ thể tập trung làm rõ các nội dung quan trọng trong Nghị định 21 trực tiếp có liên quan đến hoạt động của các TCTD, cụ thể là các quy định về việc nhận tài sản bảo đảm, thủ tục xác lập biện pháp bảo đảm và thủ tục xử lý tài sản bảo đảm đối với các loại tài sản thế chấp; các trường hợp phát sinh trong thời hạn của biện pháp bảo đảm như:  xác định bên nhận bảo đảm là bên thứ ba ngay tình theo quy định pháp luật; Bên bảo đảm chuyển giao TSBĐ cho người khác (không có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm);  Bên thế chấp/bên thứ ba đầu tư vào tài sản thế chấp (không có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm); Biến động về tài sản bảo đảm; Thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; Chuyển giao quyền, chuyển giao nghĩa vụ đối với giao dịch dân sự có TSBĐ,  Chủ thể khác đang cầm giữ TSBĐ,….  

- Giải đáp các vướng mắc trong thi hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP và Đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đối tượng tham dự:

- Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ pháp chế và tuân thủ, kiểm soát nội bộ; Cán bộ tín dụng; Cán bộ Quản lý nợ và cán bộ liên quan khác.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

Giảng viên: Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia Giao dịch bản đảm - Bộ Tư pháp.

Hình thức và thời gian tổ chức:

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Đường link chương trình sẽ được HHNH gửi trực tiếp đến các học viên tham dự qua email.

- Thời gian tổ chức:

+ Lớp 1: ngày 26/3/2022 (Thứ 7)

+  Lớp 2: ngày 02/4/2022 (Thứ 7)

Học phí và phương thức thanh toán:

- Học phí: 300.000 đồng/học viên.

- Phương thức thanh toán: đơn vị thanh toán chuyển khoản sau khi tham dự khóa đào tạo qua tài khoản số: 1201 00000 26727 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở giao dịch I; Tên chủ tài khoản: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Tổ chức hội viên gửi danh sách cán bộ tham dự khóa đào tạo theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) qua đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 22/03/2022 về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Số 193 Bà Triệu, quận Hai Hà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3821.8682; fax: 024.3974.0427. Chi tiết liên hệ: ông Đỗ Quang Long - 0904.966.998. Email: daotao.vnba@gmail.com;