Chủ nhật, 21/07/2024
   
Đào tạo - Nghiên cứu

Đào tạo, tập huấn về Thông tư 11

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn về Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Thông tư 11), trân trọng kính mời các Tổ chức Hội viên cử cán bộ và đăng ký danh sách học viên tham dự.

Nhằm từng bước tạo nền tảng pháp lý vững chắc để đánh giá, phản ánh đúng chất lượng tín dụng và tình hình tài chính của tổ chức Hội viên, phù hợp thông lệ quốc tế, các quy định của pháp luật có liên quan và thực tiễn hoạt động của các tổ chức Hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn về Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Thông tư 11).

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo như sau:

Mục tiêu:

- Cập nhật kiến thức mới nhất cho học viên về Thông tư 11ngày 30/7/2021 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Một số vướng mắc được tổng hợp trong quá trình thực hiện Thông tư 11 và hướng xử lý, tập trung và các vướng mắc liên quan.

Đối tượng tham dự:

- Cán bộ tín dụng; Cán bộ Quản lý nợ và cán bộ liên quan khác của các Tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

Nội dung khóa học:

- Các nội dung chính tại Thông tư số 11 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Các nội dung mới tại Thông tư 11 so với quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN:

+ Các hoạt động mới phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro;

+ Các nội dung thay đổi liên quan đến quy trình, quy định nội bộ;

+ Các nội dung mới liên quan đến thời điểm, trình tự phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro;

+ Các điểm mới trong nguyên tắc phân loại nợ;

+ Các nội dung liên quan đến việc trích lập dự phòng rủi ro;

+ Các nội dung thay đổi trong việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

- Một số vướng mắc được tổng hợp trong quá trình thực hiện Thông tư 11 và hướng xử lý, tập trung vào các vướng mắc liên quan đến:

+ Phạm vi điều chỉnh;

+ Đối tượng áp dụng;

+ Giải thích từ ngữ;

+ Thu thập số liệu, thông tin khách hàng và công nghệ thông tin;

+ Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro;

+ Thời điểm, trình tự phân loại, trích lập dự phòng rủi ro;

+ Nguyên tắc tự phân loại;

+ Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng;

+ Mức trích lập dự phòng cụ thể;

+ Hội đồng xử lý rủi ro;

+ Nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro;

+ Theo dõi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và xuất toán khỏi ngoại bảng;

+ Nguyên tắc xử lý trong trường hợp có bằng chứng chắc chắn chứng minh tổn thất về tài sản đối với khoản nợ;

+ Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;

+ Chế độ báo cáo…

- Trao đổi và giải đáp vướng mắc.

Giảng viên: Ông Đỗ Việt Anh - Vụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hình thức và thời gian tổ chức:

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Đường link chương trình sẽ được HHNH gửi trực tiếp đến các học viên tham dự qua email.

- Thời gian tổ chức:

+ Lớp 1: Thứ 7 ngày 14 tháng 5 năm 2022 (01ngày).

+ Lớp 2: Thứ 7 ngày 21 tháng 5 năm 2022 (01 ngày).

Học phí và phương thức thanh toán:

- Học phí: 300.000 đồng/học viên.

- Phương thức thanh toán: Quý đơn vị thanh toán chuyển khoản sau khi tham dự khóa đào tạo qua tài khoản số: 1201 00000 26727 tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Sở giao dịch I; Tên chủ tài khoản: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu, cử cán bộ và đăng ký danh sách học viên tham dự khóa đào tạo theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 10/5/2022 về địa chỉ:Trung tâm Đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam -Số 193 Bà Triệu, quận Hai Hà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 024.3821.8682; fax: 024.3974.0427; Chi tiết liên hệ: ông Đỗ Quang Long- 0904.966.998; Email: daotao.vnba@gmail.com).