Thứ hai, 15/04/2024
   

VietinBank kỷ niệm 35 năm thành lập

Ngày 24/11/2023, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển (1988 - 2023). Đây là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu quá trình 35 năm xây dựng và phát triển với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động của hệ thống VietinBank đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của VietinBank đã đạt được trong 35 năm qua.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Chương trình
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tin tưởng: Với truyền thống tốt đẹp, VietinBank sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy vai trò trụ cột của một ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Ngành Tài chính - Ngân hàng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động hệ thống VietinBank, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Minh Bình đã tiếp thu toàn bộ các chỉ đạo của Thống đốc. Đồng thời, khẳng định sự ghi nhận và chỉ đạo sâu sắc của Thống đốc là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với tập thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động VietinBank

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình phát biểu đáp từ và cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình phát biểu

6 định hướng hoạt động của VietinBank trong thời gian tới

(1) Phát huy vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

(2) Tăng trưởng an toàn, bền vững, hiệu quả; đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh theo hướng tăng thu ngoài lãi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ toàn diện, lấy “Khách hàng là trung tâm”;

(3) Đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số và xây dựng năng lực thực thi nhanh; góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số Ngành Ngân hàng;

(4) Nâng cao năng lực nền tảng bao gồm quản trị tài chính, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện và phát huy những giá trị cốt lõi của Văn hóa VietinBank; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện;

(5) Bám sát các nội dung và mục tiêu của Phương án cơ cấu lại hoạt động của VietinBank đến năm 2025;

(6) Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Toàn cảnh Chương trình Kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển của ngân hàng VietinBank
Toàn cảnh Chương trình Kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng VietinBank

Trong đó, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cố gắng phấn đấu không ngừng đưa VietinBank ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay