Thứ hai, 15/04/2024
   

VietinBank chốt ngày phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày 20/11/2023, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) văn bản số 1123/HĐQT-NHCY-VPHĐQT1 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 408/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1/12/2023, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11/2023.
cổ phiếu
Hình ảnh minh họa

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11.7415% (cổ đông sở hữu 1 triệu cổ phiếu được nhận 117,415 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 48.057.506.090.000 đồng lên 53.700.178.160.000 đồng. Sau khi tăng vốn, trật tự bảng xếp hạng vốn điều lệ của VietinBank vẫn không thay đổi, xếp thứ 4 trong hệ thống ngân hàng.

Trước đó, ngày 21/4/2023, Đại hội đồng cổ đông năm năm 2023 của VietinBank đã thông qua việc dùng 12.330 tỷ đồng lợi nhuận để chia cổ tức. VietinBank dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 (9.597 tỷ đồng) và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2016 (2.733 tỷ đồng). Ngân hàng sẽ dùng tổng lợi nhuận 12.330 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, khối lượng phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay