phát hành cổ phiếu

 • Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 52 tỷ đồng

  Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 52 tỷ đồng

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 4758/NHNN-TTGSNH ngày 19/6/2023, về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

 • ABBank tăng vốn điều lệ lên hơn 10.350 tỷ đồng

  ABBank tăng vốn điều lệ lên hơn 10.350 tỷ đồng

  Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa cho biết, đã hoàn tất phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% và tăng vốn điều lệ lên trên 10.350 tỷ đồng, theo văn bản xác nhận số 3543/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho Cổ đông của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 12/6/2023.

 • OCB sẽ tăng vốn từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng

  OCB sẽ tăng vốn từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng

  Ngày 5/6/2023, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã chứng khoán: OCB) đã có văn bản số 1720.01/2023/CV-OCB công bố thông tin bất thường về việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.849.414.310.000 đồng theo văn bản số 4226/NHNN-TTGSNH ngày 1/6/2023.

 • SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 20.403 tỷ đồng

  SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 20.403 tỷ đồng

  Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) vừa chính thức hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên gần 20.403 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2022. Đây là chương trình phúc lợi được SeABank thực hiện định kỳ trong nhiều năm, nhằm tri ân

 • Vietcombank thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

  Vietcombank thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

  Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) thông báo 30/12/2022 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

 • SHB tăng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng

  SHB tăng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng

  Ngày 10/10/2022, NHNN đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Sau khi thực hiện 3 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 26.

 • OCB triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

  OCB triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

  Theo thông tin công bố ngày 30/9/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã thông qua triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 • LienVietPostBank sẽ tăng vốn thêm hơn 5,255 tỷ đồng

  LienVietPostBank sẽ tăng vốn thêm hơn 5,255 tỷ đồng

  Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được phê duyệt trong Đại hội

 • MSB phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

  MSB phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

  Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.