Thứ hai, 15/04/2024
   

Techcombank Tân Bình đổi tên phòng giao dịch Bà Chiểu

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình (Techcombank Tân Bình) vừa cho biết, chính thức thay đổi tên phòng giao dịch Bà Chiểu thành phòng giao dịch Nguyễn Văn Quá.
Techcombank Tân Bình đổi tên phòng giao dịch Bà Chiểu
Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Techcombank (Nguồn: Internet)

Theo đó, phòng giao dịch có tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Quá.

Việc đổi tên phòng giao dịch Bà Chiểu, căn cứ theo Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại. Đồng thời, căn cứ theo Điều lệ và Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh và Phòng giao dịch của ngân hàng.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay