Thứ hai, 15/04/2024
   

PGBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Theo thông báo của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) cho biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng đã chấp thuận nguyện vọng thôi đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Mạnh Hải kể từ ngày 16/9/2022. Đồng thời, HĐQT PGBank cũng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Đỗ

Theo thông báo của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) cho biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng đã chấp thuận nguyện vọng thôi đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Mạnh Hải kể từ ngày 16/9/2022. Đồng thời, HĐQT PGBank cũng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Đỗ Thị Đức Minh kể từ ngày 19/9/2022.

Như vậy, bà Đỗ Thị Đức Minh cũng sẽ không còn đảm nhiệm các chức danh đã phụ trách, do bà Minh đã có đơn xin nghỉ việc. Trước khi nghỉ việc bà minh phụ trách thêm các chức danh như: Quản trị Ngân hàng; Thư ký Hội đồng quản trị; Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Uỷ ban quản lý rủi ro.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay