Thứ hai, 24/06/2024
   

Ngân hàng IVB thông báo chào bán các khoản nợ

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) vừa có thông báo chào bán các khoản nợ có tài sản bảo đảm, nhằm thu hồi nợ vay. Thời gian nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ đến trước 17h00 ngày 31/05/2024.
khoản nợ

Theo đó, IVB, có địa chỉ số 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh (Người liên hệ là ông Trần Đức Thắng, số điện thoại là 0908.302.150 hoặc Nguyễn Duy Quyết, số điện thoại là 0902.870.003).

Khoản nợ chào bán thứ nhất là của Công ty Cổ phần ĐT XD và TM Hòa Bình Xanh, có giá trị nợ tạm tính tới ngày 30/4/2024 là 192.167.000.000 đồng, với tài sản bảo đảm là bất động sản tại Hội An được định giá theo tổng giá trị là 478.254.000.000 đồng.

Khoản nợ chào bán thứ hai là của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao, có giá trị nợ tạm tính tới ngày 30/4/2024 là 309.859.000.000 đồng, với tài sản bảo đảm là bất động sản tại Hội An được định giá theo tổng giá trị là 500.017.000.000 đồng.

Khoản nợ chào bán thứ ba là của Nguyễn Anh Tuấn, có giá trị nợ tạm tính tới ngày 30/4/2024 là 46.879.000.000 đồng, với tài sản bảo đảm là căn hộ tại Hội An được định giá theo tổng giá trị là 73.018.000.000 đồng.

Khoản nợ chào bán thứ tư là của Công ty Cổ phần Đường Man, có giá trị nợ tạm tính tới ngày 30/4/2024 là 482.453.000.000 đồng, với tài sản bảo đảm là bất động sản và cổ phiếu, được định giá theo tổng giá trị là 653.871.000.000 đồng.

Khoản nợ chào bán thứ năm là của Công ty TNHH Phú Tài, có giá trị nợ tạm tính tới ngày 30/4/2024 là 68.249.000.000 đồng, với tài sản bảo đảm là bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh khác, được định giá theo tổng giá trị là 142.655.000.000 đồng.

Giá bán khoản nợ chào bán thứ nhất, hai và ba là 548.905.000.000 đồng. Đối với khoản nợ thứ tư có giá chào bán là 482.453.000.000 đồng và khoản nợ thứ năm có giá chào bán là 68.249.000.000 đồng.

Trong đó, IVB bán toàn bộ khoản nợ với nguyên trạng khoản nợ, gồm: Toàn bộ quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ của Bên bán đối với Bên nợ; quyền xử lý tài sản bảo đảm và các quyền lợi ích khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bên bán; kể cả các quyền lợi, nghĩa vụ trước, trong và sau khi mua bán nợ.

Phương thức mua bán không truy đòi, với giá bán theo giá thị trường và thỏa thuận của các bên sau khi được IVB chấp thuận. IVB sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

Hồ sơ chào mua khoản nợ gồm: Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua) và Hồ sơ năng lực tài chính.

Theo IVB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay