Thứ sáu, 19/07/2024
   

IVB Hải Phòng đổi tên phòng giao dịch Hồng Bàng

Từ 18/03/2024, Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hải Phòng (IVB Hải Phòng) chính thức đổi tên của phòng giao dịch Hồng Bàng thành phòng giao dịch Tân Vũ.
phòng giao dịch
Hình ảnh hoạt động giao dịch tại IVB

Theo đó, tên gọi mới đầy đủ bằng tiếng Việt của phòng giao dịch là Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina - Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Tân Vũ. Trong đó, chi nhánh trực tiếp quản lý và địa chỉ trụ sở hoạt động của phòng giao dịch Tân Vũ vẫn không thay đổi.

Cụ thể, phòng giao dịch Tân Vũ có địa chỉ tại tòa nhà Đình Vũ Plaza, khu C - khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Đồng thời, có số điện thoại là 0225 3747121 và Fax là 0225 3747122.

Theo IVB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay